Хүн худалдаалах гэмт хэргийн талаар ойлголтоо нэмэгдүүлж урьдчилан сэргийлцгээе

Бид хувь хүн, хамт олон, байгууллагуудад үнэ төлбөргүй урьдчилан сэргийлэх сургалтыг зохион байгуулдаг. Мөн салбар бүрийн мэргэжилтнүүдэд өөрсдийн чадвар, нөөц бололцоог ашиглан хохирогчийг хэрхэн таньж тогтоох, тэдэнд туслалцаа үзүүлэх талаар сургалт, семинаруудыг зохион байгуулдаг.

Нийт хүрсэн хүний тоо: 7424

Сургалтын агуулга:
Хүн худалдаалах гэмт хэрэг гэж юу вэ?
хэрхэн үйлдэгддэг вэ?
ХХГХ-ийн эрэлтийг бий болгогч порнографийн хор уршгийн талаар ойлголт

- Хүүхдүүдэд, насанд хүрэгчдэд онцлогт нь таарсан сургалтын хөтөлбөртэй
- Үргэлжлэх хугацаа 1 цаг-1 цаг 30 минут

Та байгууллага хамт олондоо урьдчилан сэргийлэх сургалт авахыг хүсч байна уу? Дараах маягтыг бөглөж сургалт авах хүсэлт илгээнэ үү.

Сургалт авах хүсэлт