Монгол улсад хүний наймааг таслан зогсооход бидэнтэй нэгдээрэй

Анбаунд Монгол нь бүхий л салбарын мэргэжилтнүүдэд өөрсдийн чадвар, нөөц бололцоог ашиглан хохирогчийг хэрхэн олж таних, тэдэнд хэрхэн туслалцаа үзүүлэх талаар сургалт, семинаруудыг зохион байгуулдаг.Танай байгууллагад сургалт шаардлагатай байна уу? Доорх маягтыг бөглөн сургалт захиална уу.

Сургалт захиалах

Та тэмцэхэд бэлэн үү? тэгвэл эхлэцгээе!