Монголд хүний наймааг таслан зогсооход бидэнтэй нэгдээрэй

Анбаунд Монгол нь хуульч, эмнэлэгийн мэргэжилтнүүд, сурган хүмүүжүүлэгчид, нийгмийн ажлтануудад мэргэжлийн сургалтаар хангаад зогсохгүй, бусад бүхий л мэргэжлийн хүмүүсийг өөрсдийн чадвараа хэрхэн ашиглан хүний наймааны хохирогч нарыг тодорхойлж, тэдэнд үйлчлэх талаар бусад олон сургалтын үйл ажиллагаануудыг явуулдаг.

Танай байгууллагад сургалт шаардлагатай байна уу? Доорх маягтыг бөглөн сургалт захиална уу.

Сургалт захиалах

Та үйлчлэхэд бэлэн үү? тэгвэл эхлэцгээе!