Жинхэнэ эр хүн охид худалдаж авдаггүй

Би нийгмийн сайн сайхны төлөө идэвхтэй тэмцэгчийн хувьд Анбаунд Монголын хамт дараах зүйлсийг тангараглаж байна.

ШИЙДЭМГИЙ

Би эмэгтэй хүнийг худалдаж авахгүй, мөн хүний наймааны эрэлтийг нэмэгдүүлдэг порнограф үзэхгүй.

ЗОРИГТОЙ

Би порнографын сөрөг үр дагаврын талаар нээлттэйгээр бусдад ярьж мэдээлэл хүргэх болно.

СУРАЛЦАГЧ

Би хүний наймаа ба биеэ үнэлэлтийн хоорондын уялдаа холбоо, мөн эдгээрийн эрэлтийг порнограф хэрхэн нэмэгдүүлдэг талаар илүү ихийг сурч мэдэх болно.

ДЭМЖИГЧ

Бидний гэр бүл болон амьдарч буй нийгэмд биеэ үнэлэлт болоод хүний наймаа нь ямар хор уршгийг авчирч байгаа талаар бусдыг суралцахад нь дэмжиж урамшуулах болно.

Анбаунд Монголд нэгдэх

Та бидэнтэй хамт энэхүү гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд бэлэн үү?