Жинхэнэ эр хүн охид худалдаж авдаггүй

Би нийгмийн сайн сайхны төлөө идэвхитэй тэмцэгчийн хувьд Анбаундын хамт дараах зүйлсийг тангаргалж байна.

ШИЙДЭМГИЙ

Би эмэгтэй хүнийг худалдаж авахгүй, мөн порнографи үзэхгүйгээр хүний наймааны эрэлтийг нэмэгдүүлэхгүй.

ЗОРИГТОЙ

Би порнографийн сөрөг үр дагаварын талаар нээлттэйгээр бусдад ярьж мэдээлэл хүргэх болно.

СУРАЛЦАГЧ

Би хүний наймаа ба биеэ үнэлэлтийн хоорондын уялдаа холбоо, мөн эдгээрийн эрэлтийг порнографи хэрхэн нэмэгдүүлдэг талаар илүү ихийг сурч мэдэх болно.

Дэмжигч

Би бидний гэр бүл болон амьдарч буй нийгэмд биеэ үнэлэлт болоод хүний наймаа нь ямар хор уршгийг авчирч байгаа талаар бусдыг суралцахад нь дэмжиж урамшуулах болно.

Шийдвэр гаргах

Та бидэнтэй хамт энэхүү гэмт хэрэгтэй тэмцэхэд бэлэн үү?